Geologický průzkum

  • Inženýrskogeologický průzkum realizujeme v rozsahu závislém na typu projektované stavby. S cílem snížit náklady na průzkum a pokud je to možné, nahrazujeme poměrně drahé vrtné práce hloubením průzkumných sond například traktorbagrem.
  • Při průzkumu pro projekty liniových staveb běžně využíváme geofyzikální měření, které náklady na průzkum většinou výrazně omezuje.To se týká zejména výstavby dlouhých kanalizačních řadů, vodovodních přivaděčů nebo produktovodů.
  • Pro projekty méně náročných staveb, jako jsou běžné rodinné domy apod., vyhotovujeme stručné geologické posudky, v nichž jsou základové poměry stavby vyhodnoceny na základě prostudování archivních zpráv či podle geologické dokumentace jednoduchých, např. ručně vrtaných mělkých sond.
  • Při geologickém průzkumu vždy úzce spolupracujeme s projektantem stavby a metodiku průzkumných prací upravujeme podle jeho potřeby.