Geotechnické poradenství

  • V rámci provádění kontrolních zkoušek zhutnění nabízíme odborné poradenství, které spočívá v posouzení účinnosti procesu hutnění naším specialistou přímo na stavbě, a v navržení optimálního technologického postupu, aby u hutněných vrstev byly dosaženy normou nebo projektem určené parametry.
  • Na základě dlouholetých zkušeností, případně podle výsledků zkušebních měření na testovacích plochách, stanovujeme podle druhu zeminy nejvhodnější typ hutnícího prostředku, minimální počet jeho pojezdů a maximální přípustnou mocnost hutněné vrstvy. Již podle vizuálního posouzení je specialista většinou schopen určit, zda zemina má pro hutnění optimální vlhkost a jak tuto vlhkost případně upravit.
  • Optimalizace procesu hutnění se často významně podílí na snižování nákladů na zemní práce.