Minquest, spol. s r. o.

RNDr. Otokar Mikš - jednatel firmy
telefon: +420 602 149 460
e-mail: geo@minquest.cz
: 64576281
DIČ: CZ 64576281

Adresa:
Minquest, spol. s r. o.
Na Dionysce 1754/6,
160 00 Praha 6 - Dejvice

firma zapsána: dne 21.11. 1995 v OR u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 41389


Odborná způsobilost:

  • zkušební laboratoř MINQUEST č. 1618, akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025
  • odborná způsobilost v oboru inženýrská geologie; MŽP, poř. č. 1961/2005
  • odborná způsobilost v oboru ložisková geologie; MŽP, poř. č. 1961/2005
  • oprávnění vedoucího pracovníka pro obor inženýrská a ložisková geologie; OBÚ Kladno, č.j. 5476/00
  • živnostenský list pro geologické práce; č.j. ŽO/0003816/95/VN/02