Posouzení vhodnosti zemin

  • Posouzení vhodnosti zemin je prováděno podle ČSN 73 6133 a dalších souvisejících norem a předpisů.
  • Cílem posouzení je ověření geotechnických vlastností zemin, a to zejména z hlediska jejich zhutnitelnosti.
  • Standardně se posuzuje vhodnost zemin před jejich použitím pro stavby pozemních komunikací, pro zásypy výkopů inženýrských sítí, zejména kanalizací a vodovodů.
  • Vhodnost zemin je nutné ověřit pro stavby násypů v podloží komunikací, průmyslových hal i občanských staveb, hrází vodohospodářských děl apod.
  • Prvotní posouzení, které je prováděno vizuálně odborně způsobilým inženýrským geologem, je podle potřeby doplňováno souborem laboratorních zkoušek, které podle zadání mohou zahrnovat i přípravu receptur na zlepšení nevhodných zemin např. hydraulickými pojivy (vápnění).